Newyddion

Adref Newyddion Amdanom Ni Gweithgareddau Calendr Rhieni

Cysylltu

Ysgol Bro Tryweryn

Frongoch

Y Bala

Gwynedd

LL23 7NT

01678 520740

RhianLlwydDafydd@gwynedd.llyw.cymru

@Ysg_BroTryweryn

Ysgol Bro Tryweryn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Llwyddiannau Eisteddfod Llongyfarchiadau i’r holl ennillwyr! Moli Haf Jones - 1af Llefaru Bl.3 a 4 Lois Grug Davies - 2il - Cerdd Dant a 3ydd - Alaw Werin Grwp Llefaru Bl.6 ac iau - 3ydd Parti Deulais Bl.6 ac iau - 2il Parti Cerdd Dant Bl.6 ac Iau - 1af Parti Unsain Bl.6 ac iau - 1af Ensemble Offerynnol - Gwen, Efa a Nel - 1af Côr Bl.6 ac iau - 1af
WRU Gwyliwch fideo y WRU am sesiynau rygbi yr ysgol! http://supporters.wru.co.uk/matchdaytv/?play=media&id=26079
Dogfennau Llawrlwythwch dogfen Grant Dysgu Professiynol yma. Llawrlwythwch dogfen Grant Gwella Addysg yma. Llawrlwythwch Datganiad Gwariant Grant Datblygu yma.
Dogfen Llawrlwythwch dogfen ‘Deall eich Plentyn’ yma.

Newyddion

Llwyddiannau Eisteddfod Llongyfarchiadau i’r holl ennillwyr! Moli Haf Jones - 1af Llefaru Bl.3 a 4 Lois Grug Davies - 2il - Cerdd Dant a 3ydd - Alaw Werin Grwp Llefaru Bl.6 ac iau - 3ydd Parti Deulais Bl.6 ac iau - 2il Parti Cerdd Dant Bl.6 ac Iau - 1af Parti Unsain Bl.6 ac iau - 1af Ensemble Offerynnol - Gwen, Efa a Nel - 1af Côr Bl.6 ac iau - 1af
Adref Newyddion Amdanom Ni Gweithgareddau Calendr Rhieni

Cysylltu

Ysgol Bro Tryweryn

Frongoch

Y Bala

Gwynedd

LL23 7NT

01678 520740

RhianLlwydDafydd@gwynedd.llyw.cymru

@Ysg_BroTryweryn

Ysgol Bro Tryweryn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

WRU Gwyliwch fideo y WRU am sesiynau rygbi yr ysgol! http://supporters.wru.co.uk/matchdaytv/?play=media&id=26 079
Dogfennau Llawrlwythwch dogfen Grant Dysgu Professiynol yma. Llawrlwythwch dogfen Grant Gwella Addysg yma. Llawrlwythwch Datganiad Gwariant Grant Datblygu yma.
Dogfen Llawrlwythwch dogfen ‘Deall eich Plentyn’ yma.