Newyddion

Adref Newyddion Amdanom Ni Gweithgareddau Calendr Rhieni
Dogfennau Llawrlwythwch dogfen Grant Dysgu Professiynol yma. Llawrlwythwch dogfen Grant Gwella Addysg yma. Llawrlwythwch Datganiad Gwariant Grant Datblygu yma.
Dogfen Llawrlwythwch dogfen ‘Deall eich Plentyn’ yma.
Categorïau Ysgol Bro Tryweryn Categori 3 – Ysgol Cyfrwng Cymraeg Cymraeg yw’r brif Iaith ar gyfer cyfathrebu Mewnol yn yr ysgol. Mae’n cyfathrebu â rheini a gofalwyr nail ai yn Gymraeg, yn Saesneg, neu’n ddwyieithog yn ôl yr angen. Mae hon yn ysgol sydd ag ethos Cymraeg cadarn, gan gefnogi a galluogi’r dysgwyr i ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob cyd-destun cymdeithasol yn yr ysgol a’r tu allan iddi. Mewn lleoliad trochi mae pob dysgwr yn cael ei addysgu’n llawn yn y Gymraeg gyda’r saesneg yn cael ei defnyddio ar brydiau i sicrhau dealltwriaeth yn ystod y cyfnod trochi cynnar. O 7 oed ymlaen bydd o leiaf 80% o weithgareddau ysgol y dysgwr (yn gwricwlaidd ac yn allgyrsiol) yn Gymraeg.

Cysylltu

Ysgol Bro Tryweryn

Frongoch

Y Bala

Gwynedd

LL23 7NT

Ysgol Bro Tryweryn © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Newyddion

Adref Newyddion Amdanom Ni Gweithgareddau Calendr Rhieni
Dogfennau Llawrlwythwch dogfen Grant Dysgu Professiynol yma. Llawrlwythwch dogfen Grant Gwella Addysg yma. Llawrlwythwch Datganiad Gwariant Grant Datblygu yma.
Dogfen Llawrlwythwch dogfen ‘Deall eich Plentyn’ yma.
Categorïau Ysgol Bro Tryweryn Categori 3 – Ysgol Cyfrwng Cymraeg Cymraeg yw’r brif Iaith ar gyfer cyfathrebu Mewnol yn yr ysgol. Mae’n cyfathrebu â rheini a gofalwyr nail ai yn Gymraeg, yn Saesneg, neu’n ddwyieithog yn ôl yr angen. Mae hon yn ysgol sydd ag ethos Cymraeg cadarn, gan gefnogi a galluogi’r dysgwyr i ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob cyd-destun cymdeithasol yn yr ysgol a’r tu allan iddi. Mewn lleoliad trochi mae pob dysgwr yn cael ei addysgu’n llawn yn y Gymraeg gyda’r saesneg yn cael ei defnyddio ar brydiau i sicrhau dealltwriaeth yn ystod y cyfnod trochi cynnar. O 7 oed ymlaen bydd o leiaf 80% o weithgareddau ysgol y dysgwr (yn gwricwlaidd ac yn allgyrsiol) yn Gymraeg.

Cysylltu

Ysgol Bro Tryweryn

Frongoch

Y Bala

Gwynedd

LL23 7NT

Ysgol Bro Tryweryn © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs