Gweithgareddau

Yma yn ein hysgol ni mae disgyblion yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau tu fewn a thu allan i’r ysgol, fel eisteddfodau, chwaraeon, ac ymweliadau di-ri. Rydym yn falch o gymryd rhan ymhob gweithgareddau mae ein athrawon a’n hyfforddwyr yn ei drefnu i ni. Diolch amdrefnu gweithgareddau di-ri drwy ystod y flwyddyn, rydym i gyd yn ffodus dros ben. Cyngor Ysgol Bro Tryweryn.
Adref Newyddion Amdanom Ni Gweithgareddau Calendr Rhieni

Cysylltu

Ysgol Bro Tryweryn

Frongoch

Y Bala

Gwynedd

LL23 7NT

Ysgol Bro Tryweryn © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Gweithgaredda

u

Yma yn ein hysgol ni mae disgyblion yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau tu fewn a thu allan i’r ysgol, fel eisteddfodau, chwaraeon, ac ymweliadau di-ri. Rydym yn falch o gymryd rhan ymhob gweithgareddau mae ein athrawon a’n hyfforddwyr yn ei drefnu i ni. Diolch amdrefnu gweithgareddau di-ri drwy ystod y flwyddyn, rydym i gyd yn ffodus dros ben. Cyngor Ysgol Bro Tryweryn.
Adref Newyddion Amdanom Ni Gweithgareddau Calendr Rhieni

Cysylltu

Ysgol Bro Tryweryn

Frongoch

Y Bala

Gwynedd

LL23 7NT

Ysgol Bro Tryweryn © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs