Ysgol Arloesi

Beth yw Ysgol Arloesi? Pwy yw’r Ysgolion Arloesi o fewn GwE? Dyma brosiect cyffrous rydym yn rhan ohono - cymrwch gip olwg ar sut rydym yn paratoi ar gyfer y Cwricwlwm newydd. Rydym yn gweithio'n thematig drwy'r ysgol ac yn defnyddio meysydd dysgu amrywiol yng Nghyfnod Allweddol 2 Lawrlwythwch yma.
Adref Newyddion Amdanom Ni Gweithgareddau Calendr Rhieni

Cysylltu

Ysgol Bro Tryweryn

Frongoch

Y Bala

Gwynedd

LL23 7NT

Ysgol Bro Tryweryn © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Ysgol Arloesi

Beth yw Ysgol Arloesi? Pwy yw’r Ysgolion Arloesi o fewn GwE? Dyma brosiect cyffrous rydym yn rhan ohono - cymrwch gip olwg ar sut rydym yn paratoi ar gyfer y Cwricwlwm newydd. Rydym yn gweithio'n thematig drwy'r ysgol ac yn defnyddio meysydd dysgu amrywiol yng Nghyfnod Allweddol 2 Lawrlwythwch yma.
Adref Newyddion Amdanom Ni Gweithgareddau Calendr Rhieni

Cysylltu

Ysgol Bro Tryweryn

Frongoch

Y Bala

Gwynedd

LL23 7NT

Ysgol Bro Tryweryn © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs