Llywodraethwyr

Pennaeth mewn Gofal: Mrs Heledd Lynch Cadeirydd: Mrs Sian Edwards Is- gadeirydd: Mr Geraint Davies Clerc y Llywodraethwyr: Miss Lois Prysor Jones Llywodraethwyr: Mr Aeron Prysor Jones - Cyfethol Mr Elwyn Edwards - Cynrychiolydd A.A.LL. Mrs Teleri Rowlands - Cynrychiolydd A.A.L.l. Mrs Angharad Davies - Cyfethol Mrs Gwennan Jones - Cynrychiolydd y Rhieni Mrs Ffion Jones - Cynrychiolydd y Rhieni Mr Geraint Davies - Cynrychiolydd Cyngor Llanycil Miss Heledd Owen - Pennaeth mewn gofal Miss Heledd Glyn - Cynrychiolydd y Staff Mrs Sian Edwards - Cynrychiolydd y Rhieni
Adref Newyddion Amdanom Ni Gweithgareddau Calendr Rhieni

Cysylltu

Ysgol Bro Tryweryn

Frongoch

Y Bala

Gwynedd

LL23 7NT

Ysgol Bro Tryweryn © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Llywodraethwyr

Pennaeth mewn Gofal: Mrs Heledd Lynch Cadeirydd: Mrs Sian Edwards Is- gadeirydd: Mr Geraint Davies Clerc y Llywodraethwyr: Miss Lois Prysor Jones Llywodraethwyr: Mr Aeron Prysor Jones - Cyfethol Mr Elwyn Edwards - Cynrychiolydd A.A.LL. Mrs Teleri Rowlands - Cynrychiolydd A.A.L.l. Mrs Angharad Davies - Cyfethol Mrs Gwennan Jones - Cynrychiolydd y Rhieni Mrs Ffion Jones - Cynrychiolydd y Rhieni Mr Geraint Davies - Cynrychiolydd Cyngor Llanycil Miss Heledd Owen - Pennaeth mewn gofal Miss Heledd Glyn - Cynrychiolydd y Staff Mrs Sian Edwards - Cynrychiolydd y Rhieni
Adref Newyddion Amdanom Ni Gweithgareddau Calendr Rhieni

Cysylltu

Ysgol Bro Tryweryn

Frongoch

Y Bala

Gwynedd

LL23 7NT

Ysgol Bro Tryweryn © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs