Staff

Adref Newyddion Amdanom Ni Gweithgareddau Calendr Rhieni

Pennaeth Dros Dro:

Mr Siôn Tudor-Jones

sion.jones@omedwards.ysgoliongwynedd.cymru

Dosbarth Arenig Fach:

Mrs Heledd Lynch

heledd.lynch@brotryweryn.ysgoliongwynedd.cymru

Dosbarth Arenig Fawr:

Miss Elain Hughes

Cymhorthydd Dosbarth Arenig Fawr:

Miss Lliwen Jones

Cogyddes a Clerc Cinio:

Mrs Rhian Morris

Gofalwraig:

Mrs Beryl Jones

Ysgrifenyddes:

Miss Anna Huws

Dosbarth Arenig Fach:

Miss Cerian O’Brien

Cymhorthydd Dosbarth Arenig Fach:

Miss Lliwen Williams

Cymhorthydd Dosbarth Arenig Fawr:

Mrs Gaenor Williams

Cymhorthydd Anghenion Ychwanegol:

Miss Manon

Cysylltu

Ysgol Bro Tryweryn

Frongoch

Y Bala

Gwynedd

LL23 7NT

Ysgol Bro Tryweryn © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Staff

Pennaeth Dros Dro:

Mr Siôn Tudor-Jones

sion.jones@omedwards.ysgoli

ongwynedd.cymru

Adref Newyddion Amdanom Ni Gweithgareddau Calendr Rhieni

Dosbarth Arenig Fach:

Mrs Heledd Lynch

heledd.lynch@brotryweryn. ysgoliongwynedd.cymru

Dosbarth Arenig Fawr:

Miss Elain Hughes

Cymhorthydd Dosbarth

Arenig Fawr:

Miss Lliwen Jones

Cogyddes a Clerc Cinio:

Mrs Rhian Morris

Gofalwraig:

Mrs Beryl Jones

Ysgrifenyddes:

Miss Anna Huws

Cymhorthydd Dosbarth

Arenig Fawr:

Mrs Gaenor Williams

Dosbarth Arenig Fach:

Miss Cerian O’Brien

Cymhorthydd Dosbarth

Arenig Fach:

Miss Lliwen Williams

Cymhorthydd Anghenion

Ychwanegol:

Miss Manon

Cysylltu

Ysgol Bro Tryweryn

Frongoch

Y Bala

Gwynedd

LL23 7NT

Ysgol Bro Tryweryn © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs